Bản tin 15h00 ngày 12/06/2024Article thumbnail

Bản tin 15h00 ngày 12/06/2024

12/06/2024
00:08
Giám sát UBND TPHCM về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy

Giám sát UBND TPHCM về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ giai đoạn 2022–2025

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100