Bản tin 15h00 ngày 29/11/2023Article thumbnail

Bản tin 15h00 ngày 29/11/2023

29/11/2023
01:27
Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,1%

Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,1%