default-thumb-voh-radio-podcast

Bản tin 15h00 ngày 30/3/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI15:00 GMT+7, Thứ Năm, 30/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
12400Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:04

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

00:02:00

Tính đến ngày 29/3, hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)