default-thumb-voh-radio-podcast

Bản tin 9h00 ngày 4/11/2022

Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Thanh Ngh09:00 GMT+7, Thứ Sáu, 04/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
600Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:00

Nội dung 1

00:03:00

Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Thanh Ngh