Bản tin 9h00 ngày 03/10/2023Article thumbnail

Bản tin 9h00 ngày 03/10/2023

03/10/2023
00:02
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội