Bản tin 9h00 ngày 05/12/2023Article thumbnail

Bản tin 9h00 ngày 05/12/2023

05/12/2023
00:02
Tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 1 sau kỳ họp thứ 6,

Tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 1 sau kỳ họp thứ 6,