Bản tin 9h00 ngày 28/11/2023Article thumbnail

Bản tin 9h00 ngày 28/11/2023

28/11/2023
01:04
Hôm nay, 28/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Hôm nay, 28/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)