default-thumb-voh-radio-podcast

Bản tin 13h00 AM ngày 20/09/2022

Hôm qua, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, khoảng 100 tấn sầu riêng của Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. 13:00 GMT+7, Thứ Ba, 20/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
3300Chia sẻ