default-thumb-voh-radio-podcast

Bản tin 15h00 AM ngày 31/5/2022

Sáng nay, Quốc hội khoá XV thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 15:00 GMT+7, Thứ Ba, 31/5/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
6400Chia sẻ