default-thumb-voh-radio-podcast

bảo vệ mắt trẻ khỏi tật khúc xạ thời công nghệ số

Ngày nay cuộc sống hiện đại do việc tiếp xúc thường xuyên với các phương tiện máy tính, điện thoại, laptop, áp lực công việc và học tập quá tải điều tiết tại mắt…dẫn tới tỷ lệ Tật khúc xạ ngày càng gia tăng. 17:15 GMT+7, Thứ Năm, 26/5/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ