Bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguyArticle thumbnail

Bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy

22/02/2024
00:00
Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, chỉ trong vòng một năm, cả nước phát hiện ra 1.945 vụ xâm hại

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, chỉ trong vòng một năm, cả nước phát hiện ra 1.945 vụ xâm hại trẻ em, trong đó xâm hại về tình dục là gần 1.400 vụ.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100