BẮT CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM GIẤY TỜ GIẢArticle thumbnail

BẮT CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM GIẤY TỜ GIẢ

05/12/2023
00:00
Nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả để thực hiện các giao dịch và thu lợi bất chính.

Nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả để thực hiện các giao dịch và thu lợi bất chính. Làm cách nào để người dân, ngành chức năng phòng, chống, đấu tranh với loại tội phạm này hiệu quả?