default-thumb-voh-radio-podcast

BenKon - Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy điều hòa

Nhờ ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số, giải pháp BenKon có thể giúp tiết kiệm 20% đến 50% năng lượng dành cho máy điều hoà22:15 GMT+7, Thứ Hai, 18/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
87200Chia sẻ