default-thumb-voh-radio-podcast

Những sân bay “thử tài thách trí” phi công

Trên thế giới, có rất nhiều sân bay có độ nguy hiểm cao, luôn là thử thách khó khăn đối với các phi công khi điều khiển những chiếc máy bay hạ hay cất cánh.16:00 GMT+7, Thứ Tư, 07/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
30200Chia sẻ