default-thumb-voh-radio-podcast

Bộ Công Thương lưu ý về phụ thu trong gọi xe công nghệ

Người tiêu dùng cần lưu ý về việc làm rõ cơ chế tích chọn đồng ý là áp dụng riêng cho từng chuyến xe hay áp dụng chung cho tất cả chuyến xe sẽ đặt về sau. 02:00 GMT+7, Thứ Tư, 20/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
217301Chia sẻ