default-thumb-voh-radio-podcast

Hãng bay Nhật không bắt buộc hành khách đeo khẩu trang

Theo quyết định của Chính phủ Nhật Bản, từ 13/3, việc đeo khẩu trang sẽ được thực hiện dựa trên cân nhắc của từng cá nhân và tôn trọng sự lựa chọn độc lập của từng công dân.16:00 GMT+7, Thứ Tư, 15/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10000Chia sẻ