default-thumb-voh-radio-podcast

Các lệnh cấm mới đối với du khách tại một số quốc gia

Sau 5 năm khi cấm các nhà thám hiểm, du lịch leo lên núi Everest một mình, Chính phủ Nepal đã mở rộng hạn chế này ra phạm vi toàn quốc...16:00 GMT+7, Thứ Sáu, 17/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15100Chia sẻ