Bùng nợ Article thumbnail

Bùng nợ

05/12/2023
07:00
Bùng nợ chính là đang bít đường tiếp cận nguồn vốn vay từ các kênh chính thức mãi về sau

Bùng nợ chính là đang bít đường tiếp cận nguồn vốn vay từ các kênh chính thức mãi về sau. Bởi vì một khi đã bị đưa vào danh sách đen, một cá nhân sẽ không vay được ở kênh chính thức nữa.