default-thumb-voh-radio-podcast

Các bác tài góp ý dự thảo mới về quy định đăng kiểm

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, cơ quan này đã hoàn thành ự thảo mới nhất của thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải...15:05 GMT+7, Thứ Hai, 20/3/2023
11200Chia sẻ