default-thumb-voh-radio-podcast

Cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Parkinson

Bệnh Parkinson tuy không phải là một bệnh nguy hiểm chết người nhưng gây trở ngại cho sinh hoạt và công việc hằng ngày của người bệnh. Đặc biệt, bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa tiến triển của não, bệnh sẽ nặng dần theo thời gian. ... 07:30 GMT+7, Thứ Sáu, 16/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
2000Chia sẻ