Cán bộ với công tác dân vậnArticle thumbnail

Cán bộ với công tác dân vận

306 lượt nghe
21/11/2023
18:30
Cán bộ với công tác dân vận

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, với nhiều thời cơ và thách thức, công tác dân vận đứng trước nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn mới