default-thumb-voh-radio-podcast

Cần có lộ trình, chính sách chuyển đổi KCX - KCN.

Đây là mong muốn của các doanh nghiệp hiện nay trong Khu chế xuất – khu công nghiệp khi TPHCM đang có định hướng phát triển các Khu chế xuất – khu công nghiệp giai đoạn 2025-2030.11:30 GMT+7, Thứ Năm, 08/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
25100Chia sẻ