Cần đa dạng về sản phẩm dịch vụ.Article thumbnail

Cần đa dạng về sản phẩm dịch vụ.

30/11/2023
01:00:00
Theo đánh giá của một số công ty du lịch lữ hành, hạn chế của các sản phẩm du lịch đường thủy tại TP

Theo đánh giá của một số công ty du lịch lữ hành, hạn chế của các sản phẩm du lịch đường thủy tại TPHCM hiện nay là thiếu tính đa dạng về sản phẩm dịch vụ.