Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệpArticle thumbnail

Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

29/05/2024
00:00
Cần hoàn tất nợ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ bị chế tài tạm hoãn xuất cảnh nếu giải thể doanh nghiệp còn nợ thuế

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100