default-thumb-voh-radio-podcast

Cân nhắc khi bảo lãnh khoản vay cho người khác.

Vì tình cảm, muốn giúp đỡ nhau nên đứng ra bảo lãnh khoản vay, nhưng sau đó người vay không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, rồi mâu thuẫn nảy sinh. Có nên đứng ra vay nợ dùm cho người khác hay không là vấn đề cần cân nhắc.09:30 GMT+7, Thứ Năm, 08/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
400Chia sẻ