default-thumb-voh-radio-podcast

Căn phòng đầy sách của Trần Đăng Thịnh

Gặp gỡ Trần Đăng Thịnh và dự án Căn phòng đầy sách mà anh cùng các cộng sự theo đuổi nhằm trao tặng sách đến nhiều nơi để hiểu rõ hơn ý nghĩa công việc này.08:00 GMT+7, Thứ Hai, 06/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1200Chia sẻ