Cần tăng cường sản phẩm du lịchArticle thumbnail

Cần tăng cường sản phẩm du lịch

22/02/2024
00:00
Theo đánh giá của một số công ty du lịch lữ hành, hạn chế của các sản phẩm du lịch đường thủy tại TP

Theo đánh giá của một số công ty du lịch lữ hành, hạn chế của các sản phẩm du lịch đường thủy tại TPHCM hiện nay là thiếu tính đa dạng về sản phẩm dịch vụ.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100