“Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo về hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID”Article thumbnail

“Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo về hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID”

31/10/2023
11:30:00
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh, hướng dẫn người dân cài

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID để chiếm đoạt tiền trong ngân hàng.