Cảnh báo thủ đoạn nhận làm thẻ căn cước công dân giả trên mạngArticle thumbnail

Cảnh báo thủ đoạn nhận làm thẻ căn cước công dân giả trên mạng

21/11/2023
00:00
Cảnh báo thủ đoạn nhận làm thẻ căn cước công dân giả trên mạng

Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là quảng cáo dịch vụ làm thẻ căn cước công dân (CCCD) nhanh, giao nhận tận nhà, có hình dạng, kích thước, phôi thẻ, chip đồng dập nổi,... giống 100% thẻ thật.