Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàngArticle thumbnail

Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng

07/11/2023
00:00
Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng

Các vụ án này có phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất hết sức manh động, thậm chí các đối tượng còn sử dụng hung khí nguy hiểm.