Cặp ca nhạc sĩ Đinh Quang Minh, Minh Trang Ly Ly chào Xuân (12/2/2024)Article thumbnail

Cặp ca nhạc sĩ Đinh Quang Minh, Minh Trang Ly Ly chào Xuân (12/2/2024)

12/02/2024
00:00
Gió Xuân mang niềm vui về và Thành phố vào Xuân

Cặp nhạc sĩ Đinh Quang Minh, Minh Trang Ly Ly sẽ cùng trò chuyện với chúng ta về những cảm nhận về ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc mùa Xuân .