default-thumb-voh-radio-podcast

Việt Nam trước thách thức an ninh nguồn nước

Việt Nam tuy là quốc gia có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú, nhưng tình trạng sử dụng nước kém hiệu quả; việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phát triển kinh tế chưa bền vững.06:00 GMT+7, Thứ Ba, 11/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ