default-thumb-voh-radio-podcast

Câu chuyện khởi nghiệp biến vảy cá bỏ đi thành tranh nghệ thuật

+Thông tin khởi nghiệp +Câu chuyện khởi nghiệp ý tưởng độc lạ từ đôi trẻ biến vảy cá bỏ đi thành tranh nghệ thuật +Những ý kiến chia sẻ của chị Đinh Mộng Kha - CEO VietGuys về văn hóa giữ chân người lao động. 09:30 GMT+7, Thứ Hai, 27/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10500Chia sẻ