Câu chuyện khởi nghiệp tái chế nhựa làm nguyên liệu hàng may mặc Article thumbnail

Câu chuyện khởi nghiệp tái chế nhựa làm nguyên liệu hàng may mặc

10/06/2024
10:00
Câu chuyện khởi nghiệp tái chế nhựa làm nguyên liệu hàng may mặc

Repeet là một đơn vị tạo ra những vật liệu bền vững và hàng may mặc sử dụng sợi tái chế polyester từ vỏ chai PET đã qua sử dụng tại Việt Nam

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100