default-thumb-voh-radio-podcast

Câu chuyện khởi nghiệp tạo tác động xã hội

Đạt Foods là một doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam với sứ mệnh đồng hành cùng người nông dân, nhằm cải thiện thu nhập của họ bằng cách trồng và sản xuất các sản phẩm từ hạt một cách tự nhiên. 09:30 GMT+7, Thứ Hai, 13/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
13200Chia sẻ