default-thumb-voh-radio-podcast

Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Bức tranhKT-XH đâu đó vẫn khó khăn, những câu chuyện cần giải quyết triệt để vì hệ luỵ của đại dịch COVID-19, nhưng nền kinh tế bắt đầu khởi sắc với nhiều tín hiệu tích cực, những “trụ cột” của nước nhà lần nữa lại được “lửa thử vàng”.07:00 GMT+7, Thứ Hai, 27/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
8900Chia sẻ