Cây cầu nối những bờ vui trong lòngArticle thumbnail

Cây cầu nối những bờ vui trong lòng

13/11/2023
00:00
Mấy mươi năm ở xứ này người dân toàn phải đi xuồng, giờ vừa cầu vừa đường hoàn tất, hạnh phúc biet

Mấy mươi năm ở xứ này người dân toàn phải đi xuồng, giờ vừa cầu vừa đường hoàn tất, hạnh phúc biet bao nhiêu.