Chăm lo tết cho người lao độngArticle thumbnail

Chăm lo tết cho người lao động

07/02/2024
00:00
Chăm lo tết cho người lao động

Các cơ quan hữu trách cần vào cuộc tích cực hơn để vận động, kết nối, huy động nhiều hơn nữa nguồn lực trong xã hội để cùng chung sức chăm lo cho công nhân, người lao động thu nhập thấp có 1 cái Tết sung túc

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100