Chăm sóc bệnh nhân bị rối loạn nuốt  (phát lại ngày 15/12/23)Article thumbnail

Chăm sóc bệnh nhân bị rối loạn nuốt (phát lại ngày 15/12/23)

26/01/2024
00:00
Chăm sóc bệnh nhân bị rối loạn nuốt tại nhà

1. Chứng khó nuốt là vấn đề thường gặp trên nhóm bệnh nhân nào, thưa BS? 2. Rối loạn nuốt cũng thường gặp ở những bệnh nhân sau DQ? 3. Rối loạn nuốt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến SK BN?

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100