default-thumb-voh-radio-podcast

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc thể chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.18:00 GMT+7, Thứ Sáu, 30/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
600Chia sẻ