default-thumb-voh-radio-podcast

Chia sẻ kỷ niệm 1 năm sau đại dịch covid-19

Sau 1 năm, dịch bệnh được kiểm soát, công việc của các bác tài hiện nay ra sao? Có những khó khăn mới nào trong giai đoạn sau dịch, thời đại mới có những thay đổi như thế nào?...15:05 GMT+7, Thứ Tư, 10/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ