default-thumb-voh-radio-podcast

chia sẻ từ chuyên gia xung quanh bệnh “Parkinson”.

Bệnh COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Parkinson. Đây là một phần kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu được đăng tải mới đây trên tạp chí Movement Disorders (Rối loạn vận động).06:00 GMT+7, Thứ Bảy, 04/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
79300Chia sẻ