default-thumb-voh-radio-podcast

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030

phát lại Nông thôn mới ngày 28/09/2022 - Bài: Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - Tiết mục Phòng chống lụt bão và ứng phó với thiên tai04:30 GMT+7, Thứ Năm, 29/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2500Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:53

Bài: Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp

00:13:40

Tiết mục Phòng chống lụt bão và ứng phó với thiên tai