Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tài sản ảoArticle thumbnail

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tài sản ảo

28/02/2024
00:00
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tài sản ảo

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100