Chỉnh trang đô thịArticle thumbnail

Chỉnh trang đô thị

18/06/2024
05:30
Tiêu điểm: Chỉnh trang đô thị tại TP.HCM

Nhiều năm qua TPHCM đang nỗ lực chỉnh trang đô thị như: xây dựng hạ tầng, dọn dẹp lòng đường… một trong những nỗ lực đó là việc chỉnh trang lại hệ thống dây điện bằng cách ngầm hoá để vừa an toàn vừa tạo mỹ quan đô thị.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100