Chủ đề : Nâng tầm nông sản ViệtArticle thumbnail

Chủ đề : Nâng tầm nông sản Việt

05/07/2023
30:00
Giao lưu cùng anh Trần Lâm – Nhà sáng lập Công ty TNHH Natural House

Chia sẻ về dự án khởi nghiệp với các sản phẩm từ thiên nhiên, trong đó nổi bật là hạt mắc ca. Khách mời: Anh Trần Lâm – Nhà sáng lập Công ty TNHH Natural House

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100