default-thumb-voh-radio-podcast

Một số tình huống có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái sang chấn

Trải qua các cuộc tấn công bạo lực như bị hành hung, đánh đập, ngược đãi, hãm hiếp, tra tấn,… ● Bị lạm dụng tình dục hoặc thể chất.14:00 GMT+7, Thứ Tư, 31/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6200Chia sẻ