Chủ động bảo vệ dữ liệu khách hàng với các giải pháp công nghệArticle thumbnail

Chủ động bảo vệ dữ liệu khách hàng với các giải pháp công nghệ

Thứ Tư, 10/07/2024, 10:30 (GMT+7)
08:30
Phỏng vấn anh Võ Hoàng Linh, chuyên gia tư vấn giải pháp Data & AI, IBM Việt Nam.

10 thg 7, 2024 | KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT - Phỏng vấn anh Võ Hoàng Linh, chuyên gia tư vấn giải pháp Data & AI, IBM Việt Nam.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100