Chưa khai thác hiệu quả bến xe miền đông mớiArticle thumbnail

Chưa khai thác hiệu quả bến xe miền đông mới

29/11/2023
01:40
Chưa khai thác hiệu quả bến xe miền đông mới

Đưa vào hoạt động từ tháng 10/2020, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, Bến xe Miền Đông mới có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm. Thế nhưng sau 3 năm hoạt động, bến xe không đạt được như kỳ vọng