CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈOArticle thumbnail

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO

26/11/2023
00:00
Để hưởng ứng hoạt động Tháng vì người nghèo, các quận huyện khác trên địa bàn thành phố cũng tổ chức

Không đơn thuần chỉ là cuộc đi bộ đồng hành, hoạt động thể thao thiết thực, mà đây còn là sự kiện để người dân Thành phố Thủ Đức, các cơ quan, ban ngành cũng như các doanh nghiệp cùng thể hiện tinh thần chung tay vì người nghèo